Bild föreställande: logo

Länkar

www.avantisystem.se
Avanti är en framgångsrik organisation av brunnsborrare som nu under mer än 30 år anlagt mer än 100 000 brunnar över hela landet. 

www.kabelanvisning.com
Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare. 

www.sgu.se
Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.