Bild föreställande: logo

Länkar

www.avantisystem.se
Avanti är en framgångsrik organisation av brunnsborrare som nu under mer än 30 år anlagt mer än 100 000 brunnar över hela landet. 

www.ledningskollen.se
Kolla innan du gräver! 

www.sgu.se
Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.