Bild föreställande: logo

Bergvärme

Med Avanti Bergvärme tar man värme från ett borrhåls omgivande berg, med dess jämna temperatur året runt. Efter "förädling" i en värmepump distribueras den ekonomiskt fördelaktiga värmen till uppvärmningen av hus, varmvatten e dyl.

Avanti Bergvärme blir den outsinliga tillgången i värmesystemet. Genom ett i förhållande till behovet väl dimensionerat borrhål, får man ständigt gynnsamma temperaturförhållanden, vilket innebär maximal besparing. Tillsammans med en effektiv värmepump blir därmed driftskostnaden låg, oavsett hur låg yttertemperaturen är.

Bergvärme leder till stora besparingar i uppvärmningen - mest när det är som kallast. Det är viktigt att värmekällan - ett borrhål - är rätt dimensionerad = efter realistiskt behov! Det gäller att kunna göra samma uttag år efter år utan för kraftig nedkylning av borrhålet.